Voorweg 2, Oostvoorne

€ 650 P.m. View all photos (6)

Description

Voor verhuur is beschikbaar een kleinschalige multifunctionele bedrijfsruimte gelegen in het centrum van Oostvoorne aan de Voorweg/Rakkerweg. De bedrijfsruimte is ca. 50 m² groot en heeft een vrije hoogte van ca. 3,5 meter. Het object is binnen de bestemmingsomschrijving geschikt voor uiteenlopende doeleinden.

Huurprijs:
€ 650,- per maand excl. voorschot elektra.

Oppervlakte:
Het totaal oppervlak bedraagt ca. 50 m².
Optioneel is de ruimte uit te breiden met ca. 20 m² aangrenzende bedrijfsruimte.

Voorzieningen:
De bedrijfsruimte zal met de volgende voorzieningen worden gerealiseerd:
– Overheaddeur;
– Werkbank;
– Kleinschalige vliering;
– Stroompunten;
– Verlichting;

Bestemming:
Het object heeft de enkelbestemming centrum-1 waar naast kleinschalige beroepsmatige activiteiten tevens detailhandel, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening en sportscholen zijn toegestaan.

Aanvaarding:
In overleg.

Bereikbaarheid:
De locatie is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Auto:
Per auto is de bedrijfsruimte te bereiken via de A15 en is hiermee direct verbonden met meerdere toegangswegen zoals de A16 en de A20. Rotterdam en het hele havengebied zijn hierdoor zeer goed bereikbaar.

Openbaar vervoer
De openbaar vervoer voorzieningen zijn goed te noemen. Dichtbij de bedrijfsruimte is een bushalte en met een directe verbinding naar o.a. Spijkenisse.

Huurprijsaanpassing:
De huurprijs wordt jaarlijks herzien op basis van de consumentenprijsindex (CPI) Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), mits dit geen verlaging tot gevolg heeft.

Omzetbelasting:
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. In geval huurder de BTW niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Zekerheidsstelling:
Huurder dient voor huuringangsdatum, maar uiterlijk een dag voor de datum van ingebruikname, aan verhuurder een waarborgsom te voldoen voor een betalingstermijn van 3 maanden huur, inclusief servicevoorschot en omzetbelasting.

Huurovereenkomst:
Conform standaard ROZ-model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW (versie januari 2015) aangevuld met eigenaarsvoorwaarden.

Betalingswijze:
De huurpenningen met servicekosten (voorschot) en eventuele BTW dienen per maand vooruit te worden voldaan.

Voorbehoud:  
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.  

Algemeen:  
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van de kantoorruimte, gelegen aan Voorweg/Rakkerweg te Oostvoorne.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief en zo secuur mogelijk opgenomen, doch mogen de oppervlakten niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd conform NEN 2580 meetrapportage. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden. Kolpa Van der Hoek Bedrijfsmakelaars B.V. is de makelaar van de verkoper. Wij adviseren u uw eigen NVM- makelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen tijdens het gehele verhuurtraject. 

Nadere informatie: 
Kolpa van der Hoek Bedrijfsmakelaars 
Voorweg 2
3233 SK Oostvoorne
0181-484000
www.kolpavanderhoek.nl
bedrijfsmakelaars@kolpavanderhoek.nl

Read entire description

Features

Aanvaarding in Overleg
Datum laatste wijziging 2023-09-07 15:32:45
Status Beschikbaar
Prijs Huurprijs op aanvraag
Plaats Oostvoorne
Postcode 3233 Sk
Type Geen Tuin
View all features

Features

Overdracht
Aanvaarding in Overleg
Datum laatste wijziging 2023-09-07 15:32:45
Status Beschikbaar
Prijs Huurprijs op aanvraag
Locatie
Plaats Oostvoorne
Postcode 3233 Sk
Tuin
Type Geen Tuin

Photos

Selling your own house?

You are looking for the best way from “For Sale” to “Sold”. We advise you from start to signature. And offer a clear vision of the asking price, sales strategy and bids. This means that we completely unburden you; in communication, price negotiation, the last details, and ending with a good purchase contract. We are experienced in all these aspects, we know pitfalls and we always see possibilities. You enjoy the added value of an authentic, committed and active broker.

Sell your home at Kolpa van der Hoek

Buying your own home?

Thanks to our years of experience, we know all streets and neighborhoods. We can therefore give you good advice when looking for a unique home, within your housing needs and housing budget. We assess homes found together on all relevant criteria. As a purchase broker, we have direct lines with fellow brokers, and of course we know what to look out for. With us at your side, we realize the most beautiful housing wishes together.

Meet Kolpa van der Hoek